رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با شفا آنلاین تشریح کرد: رازهای موفقیت در زندگی و کار

برای اینکه در سال جدید بتوانیم امور زندگی و کارهایمان را با موفقیت تواٌم با برنامه ریزی برای تحقق اهداف مطلوب مان آغاز کنیم باید سعی کنیم چند اصل مهم را راعایت کنیم.

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت:موفقیت به چند عامل بستگی دارد، اول اینکه برنامه محور باشیم و برای تحقق اهداف قابل تحقق برنامه ریزی کنیم .

موسوی چلک گفت :دوم اینکه آینده نگر بوده و برای زندگی آینده خود تدابیر لازم را بیندیشم و فراز و نشیب کارها را بسنجیم و مشورت های لازم را انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: همچنین باید مشارکت جو بوده و خلاقیتت داشته باشیم. آگاهی و دانش خود را گسترش داده مهارت ها و اطلاعات خود را به روز کنیم.

موسوی چلک در پایان گفت: یکی دیگر از برنامه برای موفقیت ،داشتن پشتکار برای آینده ای بهتر است و ثابت قدمی و داشتن اراده قوی، یکی از عناصر کامیابی است. همچنین باور داشتن خویشتن ما را به اهداف مطلوب نزدیک تر می کند. و اینکه در نهایت دعا کنیم که انشاء الله در سال جدید اخلاق اجتماعی بیش از بیش در جامعه ساری و جاری باشد.

منبع: شفا آنلاین