رونمایی از پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۰/ شعار سال: ترویج اهمیت روابط انسانی

وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) از پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۰ رونمایی کرد.

شعار سال ۲۰۲۰ میلادی مددکاران اجتماعی همان شعار سال پیشین یعنی ترویج اهمیت روابط انسانی است.

روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۰ به صورت قراردادی در سومین سه شنبه ماه مارچ که امسال مصادف با  ۱۷ مارچ (۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ) است اعلام شده است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران