برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بسمه تعالی
برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
« اطلاعیه  مهم »
بدینوسیله به اطلاع «اعضاء پیوسته» انجمن مددکاران اجتماعی ایران می رساند که به استناد فصل سوم اساسنامه انجمن، جلسه عادی مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی  با موضوعات زیر در روز چهارشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷  در محل باشگاه شماره یک شرکت نفت واقع در تهران: خیابان شریعتی، بین پل سید خندان و بزرگراه همت، پشت پارک شریعتی، نبش خیابان لاهیجان برگزار می گردد:
۱- استماع و رسیدگی به گزارش  هیئت مدیره و بازرس انجمن.
۲- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن.
توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- طبق جزء«۱» ماده «۷» اساسنامه انجمن، فقط «اعضای پیوسته» که دارای مدرک دانشگاهی مددکاری اجتماعی(علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی)هستند دارای حق رای هستند.
۲- اعضاء کارت عضویت انجمن  را به همراه داشته باشند.
۳- انتخابات فقط در تهران برگزار می شود لذا اعضاء شهرستانی هم برای شرکت در مجمع عمومی و دادن رای به کاندیدا ها، لازم است در جلسه حضور داشته باشند .
سید حسن موسوی چلک
رییس هیئت مدیره و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران