ریشه مشکلات جامعه مددجویی در سبک زندگی آنها است

حسین انواری
حسین انواری

سرپرست کمیته امداد ریشه مشکلات عمده مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد به سبک زندگی آنها مربوط دانست و گفت: در حوزه مشاوره و مددجویی باید آنچه به سلامت یک فرد ضربه زده شناسایی شود.

حسین انواری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای داشتن یک جامعه سالم راهی نداریم جز اینکه برای خود یک مبانی متقن تعریف کنیم و بر اساس آن راهکارهای سلامت انسان و جامعه را پیاده کنیم.

سرپرست کمیته امداد افزود: در کمیته امداد و در حوزه مددکاری و مشاوره اگر مبنا، قرآن و فرامین الهی نباشد نمی‌توان به سالم کردن جامعه و توفیق در سیاست‌های اتخاذ شده، داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، خلقت انسان را بر اساس زیبایی دانست و تاکید کرد: انسان همواره در جنگ فطرت و طبیعت نیازمند مراقبت و دقت نظر است که در این جنگ دشوار، بدون تکیه بر مبانی مستحکم دینی، پیروزی دشوار است.

انواری تصریح کرد: سبک زندگی و شیوه‌های رفتاری در نتیجه جنگ فطرت و طبیعت در هر انسانی بسیار موثر است که در حوزه مددکاری و مشاوره باید به چنین موضوعاتی توجه داشت.

* ریشه مشکلات جامعه مددجویی در سبک زندگی آنها است

سرپرست کمیته امداد با بیان اینکه ریشه مشکلات عمده مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد به سبک زندگی آنها مربوط دانست و گفت: در حوزه مشاوره و مددجویی باید آنچه به سلامت یک فرد ضربه زده را شناسایی کرده و نگاه و فکر افراد را برای برطرف کردن مشکلات آنها تغییر داد.

وی گفت: فردی که مشکلات و گرفتاری‌هایش، او را به افسردگی و نهایتا خودکشی می‌کشاند، نمی‌داند که سرمایه‌ها و داشته‌هایی دارد و هنر یک مددکار این است که این توانمندی‌های مفقود شده را در ذهن و فکر مددجو زنده کند.

انواری ادامه داد: میان آنچه یک فرد مشکل‌دار می‌زند و باید بزند، تفاوت وجود دارد و یک مددکار باید با شیوه‌های مختلف آنچه آن فرد می‌خواهد بزند را پیدا کند و بر اساس آن راهکار و نسخه درمانی بنویسد.

* اگر فکرها اصلاح نشود نه اشتغال و نه مستمری دردی را دوا نمی‌کنند

وی بیان کرد: فرد مددکار نباید تحت تاثیر و عواطف مخاطب خود قرار بگیرد و اشک او سرازیر شود بلکه باید بدون غرق شدن در آنچه گفته می‌شود، سرخط‌ها را پیدا کند چرا که اگر این چرخه به درستی طی نشود، خدمات موثر و رضایت‌بخشی نیز به مددجویان نخواهیم داشت.

انواری ادامه داد: گام اساسی در اقدامات کمیته امداد، تغییر فکرها و نگرش‌ها است چرا اگر فکرها اصلاح نشود نه اشتغال دردی برای جامعه دوا می‌کند و نه هم پرداخت مستمری و برخی خدمات دیگر می‌تواند ما را به اهداف مشخص شده برساند.

سرپرست کمیته امداد در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: دور کردن مددجوی دارای مشکل از گذشته رنج‌آور او و روشن شدن روزنه امید در آینده تاریک او دو رسالت مهم مددکاران و مشاوران در کمیته امداد است.

وی خاطرنشان کرد: مددکاران آنچه را در رفتار یک فرد انتظار دارند باید در فکر او اصلاح کنند.

 منبع: خبرگزاری فارس