زهراسادات ترابی، سوگوارمان کرد!

همه از خداییم و باری به سوی خدا بازمی گردیم.

باورش دشوار است اما باخبر شدیم که متأسفانه روز گذشته همکار گرانقدرمان، سرکار خانم زهرا سادات ترابی را از دست داده ایم.

خانم زهرا سادات ترابی، عصر روز گذشته یکشنبه مورخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ به همراه پدر بزرگوارشان در سانحه تصادف در مسیر جاده خمین، جان به جان آفرین سپردند.

سرکار خانم ترابی، ۳۷ ساله اهل خمین استان مرکزی، دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مددکار اجتماعی بیمارستان روانپزشکی رازی تهران بود.

این واقعه سخت را به خانواده داغدار آن مرحومان و جامعه مددکاری اجتماعی ایران تسلیت عرض می نماییم و برای آن روح های بلند، آرزوی مغفرت و هم نشینی با ابرار و اولیاء الله داریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران