سازمان جهانی سلامت سال ۲۰۲۱ را سال کارکنان سلامت و مراقبت نامید

سازمان جهانی سلامت (WHO) در نشست مجمع عمومی نوامبر گذشته، سال ۲۰۲۱ را با عنوان “سال کارکنان سلامت و مراقبت” نامیده است که شامل مددکاران اجتماعی هم می شود.

در بیانیه این مجمع عمومی ضمن بحث و آسیب شناسی مدیریت نشده مهاجرت متخصصین حوزه سلامت، به لزوم اهمیت دادن به کارکنان حوزه سلامت و مراقبت و “منشور جهانی استخدام پرسنل نظام سلامت” اشاره شده و این موضوع در وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی هم بازتاب داده شده است.

برونو کیل، نماینده فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در سازمان ملل این نامگذاری را اقدامی مثبت و تحسین آمیز توصیف کرده و اظهار داشت “دیگر تعریف و قدردانی بدون حمایت عملی از کارکنان این حوزه جواب نمی دهد بلکه نظام سلامت نیازمند نیروهای آموزش دیده، با انگیزه و با دستمزد مناسب است”.

وی در یادداشتی که در وبسایت این فدراسیون منتشر شده نقاط برجسته منشور فوق را در چهار بخش کلی جمع بندی کرده و ابراز امیدواری کرده که با تحقق کدهای منشور جهانی استخدام پرسنل نظام سلامت شرایط متخصصین این حوزه بهبود یابد. این چهاربخش عبارتند از: حمایت و حفاظت از کارکنان حوزه سلامت و مراقبت، تقویت و بهینه سازی تیم های کاری در نظام سلامت، افزایش ظرفیت و تجهیز پرسنل حوزه سلامت و مراقبت و تقویت نیروی انسانی نظام سلامت.

به عقیده برونو کیل، در سند برنامه اقدام فاصله سلامت روان (mhGAP) که در این مجمع عمومی مورد بازنگری قرار گرفته و برای اجرای آزمایشی رونمایی شده است. بر اهمیت اقدامات جامعه محور و مداخلات مددکاری اجتماعی در ارتقاء سلامت مردم تأکید شده است.

نماینده فدراسیون در سازمان ملل متحد، این تغییر نگرش را از عواقب مثبت پاندمی کرونا می داند و  معتقد است طی دوران شیوع کووید ۱۹ رجوع به اقدامات و برنامه های جامعه محور گسترش یافته و تقاضا برای خدمات مددکاری اجتماعی بیشتر شده است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران