سخنرانی بررسی مسائل و چالشهای پیش روی سالمندی در ایران

گروه علمی – تخصصی جامعه شناسی سالمندی درانجمن جامعه شناسی ایران برگزارمی کند:

 بررسی مسائل و چالشهای پیش روی سالمندی در ایران

 

سخنرانان :

دکتر نحوی نژاد :   مدیر کل بهزیستی استان گیلان

دکتر رقیه بهاری :   مدرس دانشگاه و مسئول کارگروه سالمندی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

زمان: دوشنبه ۱۳بهمن  ماه  ۹۳  ساعت: ۱۳تا۱۵

 

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران گروه علمی  –  تخصصی جامعه شناسی سالمندی