سخنرانی رئیس انجمن در نشست دانشگاه شهید بهشتی با موضوع قوانین حوزه کودک و نوجوان

نشست تخصصی ”قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو” در مورخ ۱۲ اسفندماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

در این نشست تخصصی که به همت کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز سخنرانی خواهد کرد.

دکتر اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، دکتر علی کاظمی، مدیرکل تنفیح قوانین قوه قضاییه، دکتر میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس و دکتر شبابی، رئیس کلینیکهای حقوق زنان و خانواده دانشگاه از دیگر سخنرانان این نشست خواهنئد بود.

این برنامه علمی از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۹۷ در  تالار اسلام دانشگاه دکتر بهشتی واقع در اوین بلوار دانشجو برگزار می شود.