سرود ملی انجمن مددکاران اجتماعی ایران رونمایی شد

در بیست و هفتمین همایش کشوری انجمن مددکاران اجتماعی ایران  سرود ملی انجمن مددکاران اجتماعی ایران رونمایی شد

بیست و هفتمین همایش کشوری انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان مددکاری اجتماعی و پیشگیری اجتماعی ساعتی پیش در سالن اجتماعات هفده شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

در این همایش که با حضور عمادی معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مددکاران اجتماعی و جمعی از مسئولین سازمان بهزیستی در حال برگزاری است، سرود ملی این انجمن برای نخستین بار پخش شد.   موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تشکر و خوشامدگویی از شرکت کنندگان این همایش تقویت پیشگیری اجتماعی در کنترل و کاهش ورودی آسیب های اجتماعی به جامعه را مهم و اساسی ذکر کرد.   وی با اشاره به رونمایی از سرود ملی انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت این سرود بر مبنای اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی تهیه شده است و قرار است در تمام برنامه های این انجمن به عنوان شناسنامه انجمن پخش شود. همچنین تهیه نماآهنگی از این سرود در دست بررسی است.   این نخستین بار است که انجمن مددکاران اجتماعی ایران دارای سرود ملی می شود.