سواد استفاده صحیح از فضای مجازی در ایران پایین است

خبرگزاری شبستان: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر لزوم آموزش درجامعه تاکید کرد و گفت: چون سواد استفاده صحیح از فضای مجازی در ایران بالا نیست این امر به منزله این نیست که شبکه های اجتماعی نمی توانند تبدیل به یک فرصت شوند در صورتی امکانپذیر است.

سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبستان با اشاره به فیلترینگ تلگرام گفت: با فیلترینگ کردن موضوعات فرهنگی ما فقط خودمان را در این حوزه سرگرم می کنیم، چون امروزه شبکه های اجتماعی جزو لاینفک زندگی بسیاری از افراد جامعه شده است و همچنین بسیاری از مباحث نیز از طریق تلگرام رد و بدل می شود.

وی اظهار کرد: فرصت یا تهدید شبکه های اجتماعی بستگی به این دارد که ما چگونه از این ظرفیت ها استفاده کنیم چون هم می توانیم استفاده خوب و هم استفاده بد از این ابزار کنیم.

موسوی با بیان اینکه ما با هیچ روشی نمی توانیم جلوی شبکه های اجتماعی را بگیریم، بیان کرد: مگر اینکه بتوانیم از طریق آموزش ،آسیب های شبکه های اجتماعی را تبدیل به فرصت کنیم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به تأثیر شبکه های مجازی در آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: من نمی گویم تاثیری در گسترش آسیب های اجتماعی ندارد، اما مطمئنا تلگرام به عنوان عامل اول در افزایش طلاق در جامعه نیست و موضوع آسیب های اجتماعی یک موضوع کاملا پیچیده است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند ضمن اینکه شبکه های اجتماعی هم بی تاثیر نیستند.

وی بر لزوم آموزش درجامعه تاکید کرد و افزود: چون آموزش درست نداریم و سواد استفاده صحیح از فضای مجازی در ایران بالا نیست این امر به منزله این نیست که شبکه های اجتماعی نمی توانند تبدیل به یک فرصت شوند. اکنون افراد زیادی هستند که بسیاری از کارهای اداری خود را از طریق تلگرام انجام می دهند.

رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه بیان کرد: بخشی از مشکلات به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باز می گردد. از سوی دیگر ورود رسانه و تکنولوژی به زندگی افراد، بستری برای دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر فراهم کرده است. تضعیف اخلاق اجتماعی و بی تفاوتی و بی مسئولیتی که در بین افراد جامعه وجود دارد نیز اگرچه فراگیر نیست اما قطعا بر از دست رفتن کارکرد خانواده تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه ین روزها ما خود را در سرگرمی هایی مختلفی از جمله شبکه های اجتماعی و تکنولوژی ها و رسانه های دیداری غرق کرده ایم تا کمتر با هم حرف بزنیم و مسایل مهم مربوط به خانواده را کمتر بازگو کنیم. خاطر نشان کرد: این کار به نوعی فرار از خود و واقعیت است. تصور می کنیم با ارسال یک پیامک یا استفاده از دیگر تکنولوژی های در دسترس می توانیم حس خود را منتقل کنیم اما غافلیم که احساس صمیمت با تکنولوژی منتقل نمی شود بلکه این صحبت رودر رو و بدون واسطه است که می تواند بر طرف مقابل موثر باشد.

IMG_1835

موسوی با بیان اینکه با فیلترکردن شبکه های مجازی کاری درست نمی شود و این کار هم امکان پذیر نیست، گفت: معمولا شبکه های اجتماعی روابط عاطفی و ارتباط را کاهش و زمینه اتصال را برقرار می کنند یعنی تعاملات اجتماعی را کاهش می دهند و حسی که در صحبت کردن انتقال می یابد در فضای مجازی این حس منتقل نمی شود.

وی با بیان اینکه شبکه های مجازی بر موقعیت زمان نیز تاثیر می گذارند، بیان کرد: شبکه های مجازی حتی روابط ما با دوستان را نیز تحت تاثیر قرار دادند به عنوان مثال در شب نشینی های گذشته افراد با هم صحبت می کردند و مشکلات هم را با یکدیگر بازگو می کردند ولی امروزه در میهمانی ها فقط با گوشی های خود بازی می کنند که این نشان می دهد ما هنوز یاد نگرفتیم چگونه باید از این ابزار استفاده صحیح و درست داشته باشیم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه تصریح کرد: هرچند شبکه های مجازی بر نقش های دیگر نیز تاثیرات منفی دارند ولی با انتقال اطلاعات درست می توانیم این آسیب ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با اشاره به تاثیر شبکه های اجتماعی بر کاهش اطلاعات کاربران خاطرنشان کرد: این امر بی تاثیر نیست اما در همین تلگرام هم ما می توانیم پیام های علمی، فرهنگی و اجتماعی زیادی بفرستیم و از اطلاعات یکدیگر بهره مند شویم.

وی ادامه داد: ولی فیلترینگ کردن و رویکرد سلبی در این بخش جواب نمی دهد اگر جواب می داد اکنون ما نباید درگیر این مسئله می شدیم.

موسوی خاطرنشان کرد: همه این نرم افزارها و سخت افزارهای نوین دارای فرصت و تهدید می باشند ولی جامعه ای موفق است که تهدیدات را بیشتر تبدیل به فرصت کند.