سوال اول: آیا ما مجاز به ورود به “پیشگیری از تصادفات رانندگی” هستیم؟

banner-tasadofatآیا مددکاران اجتماعی مجاز به مداخله در حیطه « پیشگیری از تصادفات رانندگی» هستند؟ این سوالی است که ممکن است ذهن بسیاری از شما مددکاران اجتماعی گرامی را به خود مشغول کرده باشد. اما به راستی بر چه مبنایی می توان مددکاران را در این زمینه مفید و مثمر ثمر دانست؟ نظر شما را به تعریفی که کمیسیون عمل انجمن ملی مددکاران اجتماعی آمریکا در سال ۱۹۵۸ از مددکاری اجتماعی داشته است، جلب می کنم: مددکاری اجتماعی هنری است برگرفته از ارزش ها، اهداف، دانش و روش ها که به افراد ، گروه ها و جوامع در جهت حل مشکلات شان کمک و یاری می رساند و به دنبال تأمین سه هدف عمده است که عبارتند از: ۱- کمک به افراد، گروه ها و جوامع در شناسایی مشکلات خود، علل بروز آن و حل این مشکلات که در بیشتر مواقع بر اثر عدم هماهنگی میان افراد و محیط شان به وجود می آید. ۲- مشخص کردن موقعیت های مشکل آفرین میان افراد، گروه ها و محیط به منظور پیشگیری از وقوع آن ها. ۳- مددکاری اجتماعی علاوه بر دنبال کردن این اهداف درمانی و پیشگیرانه، در پی یافتن، شناسایی و تقویت حداکثر توان بالقوه افراد، گروه ها و اجتماعات نیز می باشد. با توجه به دومین هدفی که برای مددکاری اجتماعی در این تعریف یاد شده است، می توان گفت تصادفات رانندگی از جمله موقعیت های مشکل آفرین هستند، و مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از افراد تأثیر گذار در این موقعیت ها، وظیفه دارند افراد، گروه ها و جوامع را نسبت به چنین موقعیت مشکل زا آگاه سازند و بنیان گذار فرهنگی نو در جامعه خود باشند. این مقوله مربوط به سلامت عمومی جامعه است، حیطه ای که شاید ما مددکاران بتوانیم نقشی بارز و تأثیرگذار در آن ایفا کنیم. شما به عنوان یک مددکار اجتماعی، معتقدید چه اقدامی در این راستا می تواند تأثیر گذار باشد؟

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید…