سومین دوره جایزه بین المللی انجمن علمی روانپزشکان به مددکاران اجتماعی نیز تعلق می گیرد

انجمن علمی روانپزشکی ایران در نظر دارد سومین دوره جایزه بین المللی استاد هاراطون داویدیان را به متخصصین، دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان حرفه های یاورانه که صاحب صلاحیت و ایده خلاقانه باشند اهداء نماید.

در این دوره علاوه بر روانپزشکان، کارشناسان و دانشجویان مددکاری اجتماعی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و روانپرستاری نیز جایزه دریافت خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل زیر یا وبسایت تخصصی این انجمن به نشانی http://irpsychiatry.ir/ مراجعه نمایید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران