شادی نداریم/موادمخدر صنعتی شادی کاذب برای جوانان

12

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از نبود شادی و نشاط در جامعه ابراز تاسف کرد و گفت: در حال حاضر جامعه ما هیچ شادی و نشاطی ندارد به همین دلیل جوانان به دنبال چیزی هستند که آنها را به یک شادی آنی برساند، این شادی را هم با روی آوردن به مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی به دست می آورند.

سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان با بیان اینکه اگر فرد برای ترک اعتیاد خود به مراکز درمان مراجعه کند بیمار و اگر به صورت علنی تظاهر به اعتیاد کند مجرم شناخته می شود، گفت: با توجه به تعدد دستگاه ها، در حاشیه بودن امور اجتماعی در سیاستگذاری ها و تقویت رویکرد انتظامی، امنیتی و مداخله ای، مدیریت حوزه اجتماعی در کشور کار بسیار سخت و دشواری است.

 وی بر لزوم توجه به امر پیشگیری در مسئله اعتیاد تاکید کرد و افزود: ما به جای اینکه پیشگیری را تقویت کنیم ،صبر می کنیم تا طرف در چاه بیفتد و سپس از چاه بیرون بیاوریم در واقع خود پیچیدگی موضوع و نتیجه بخش بودن مسئله در بلندمدت موجب شده تا در مدیریت اجتماعی موفق نباشیم.ما در صورتی به موفقیت نایل می شویم که بسترهای مشارکت مردم را فراهم کنیم.

موسوی ادامه داد: اگر ما به طور قطع، اعتقاد به اجتماعی شدن داشته باشیم، می توانیم موفق شویم ولی متاسفانه هنوز این باور نسبت به این موضوع در جامعه ما وجود ندارد و بسیار ضعیف است.

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اعتیاد جزیره نیست که به تنهایی بتوان از عهده حل آن برآمد، گفت: با توجه به قرار گرفتن ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر مانند افغانستان و پاکستان ،ورود مواد مخدر به کشورمان بسیار سهل و آسان است و همچنین تجارت پرسود و پردرآمد مواد مخدر صنعتی و شیمیایی باعث شده است که اقدامات جزیره ای در حوزه آسیب های اجتماعی نتیجه بخش نباشد.

 وی با بیان اینکه اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر با رویکرد جزیره ای نتیجه بخش نیست، تصریح کرد: چون مسایل اجتماعی از هم تاثیر می پذیرند و برهم تاثیر می گذارند. واقعیت امر این است که ما در حوزه اعتیاد موفق نبودیم، ما باید رویکرد سیاستگذاری که همه گیر و همه جانبه باشد را تقویت کنیم ،هر چند فاصله زیادی تا رسیدن به این نقطه مطلوب داریم.

 موسوی با بیان اینکه باید زمینه دسترسی مردم به خدمات درمانی و منابع اجتماعی فراهم شود، اظهار کرد: دو و نیم میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد لذا باید زمینه دسترسی آنها به خدمات درمانی را فراهم کنیم گرچه درمان به معنای مطلق آن وجود ندارد  و درحوزه اعتیاد  اگر خیلی خوشبین باشیم فقط ۱۰ درصد موفق به ترک اعتیاد خود می شوند.

 وی با اشاره به در اختیار گذاشتن مواد مخدر توسط دولت برای معتادان گفت: این موضوع ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، در سال ۸۵ بود  که مقرر شد در صورت نیاز ،مواد کم خطر جایگزین مواد پرخطر شود (مثلا تریاک جایگزین شیشه شود) در واقع این موضوعی بود که در آن سال پذیرفته شد، گرچه هنوز عملیاتی نشده است ولی با توجه به گسترش مواد مخدر صنعتی شاید مسئولان مجبور به اجرای این سیاست  و برنامه شوند.

موسوی ادامه داد:در هر صورت اعتیاد پیامدهای خود را به دنبال دارد،حتی اگر مواد مخدر هم آزاد شود.گرچه  شاید با اجرای این سیاست مردم ایدز نگیرند اما اعتیاد تاثیر خود را در جامعه می گذارد.

موسوی بر لزوم اجرای سند جامع پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد و افزود: حتی اگر نقدی هم بر این سند وارد است خواهشمندیم با توجه به شرایط فعلی جامعه آن را اجرایی کنید چون برای جامعه ضروری است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین از نبود  شادی و نشاط در جامعه  ابراز تاسف کرد و گفت: در حال حاضر جامعه ما هیچ شادی و نشاطی ندارد به همین دلیل جوانان به دنبال چیزی هستند که آنها را به یک شادی آنی برساند، این شادی را هم با روی آوردن به مواد مخدر صنعتی ،مشروبات الکلی  و سکس در فضای واقغی و مجازی به دست می آورند.