شرایط جدید عضویت در انجمن از آبان ۹۲ به بعد

کلیه کسانی که دارای مدرک تحصیلی مددکاری اجتماعی یا علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی هستند می توانند برای عضویت در انجمن مددکاران اجتماعی، مطابق شرایط زیر اقدام کنند. همچنین، بر اساس اساسنامه انجمن، کسانی که دارای مدرک تحصیلی در رشته های عنوان شده هستند “عضو پیوسته” و سایر متخصصین در رشته های دیگر “عضویت وابسته” را احراز خواهند کرد.

مطابق مصویه مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲  حق عضویت سالیانه اعضاء انجمن بر اساس مقطع تحصیلی به شرح ذیل خواهد بود:

  •  دکتری:۵۰ هزار تومان
  • کارشناسی ارشد یا دانشجوی دکتری:۴۰ هزار تومان
  •   کارشناسی و کاردانی:۳۰ هزار تومان
  •   دانشجوی کارشناسی یا کاردانی: ۱۵ هزار تومان

 

متقاضیان می توانند  مبلغ حق عضویت را به شماره حساب ۲۵۷۲۶۷۵۸  بانک تجارت واحد پیچ شمیران به نام انجمن مددکاران اجتماعی واریز و فیش واریزی را به همراه دو قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی  و کپی مدرک تحصیلی و فرمهای تکمیل شده زیر به دفتر انجمن ارسال کنند.

نشانی: تهران- خیابان انقلاب- خیابان جمالزاده جنوبی- خیابان دیلمان- پلاک ۱۴- طبقه ۵- واحد ۲۰  کدپستی: ۱۳۱۳۸۳۵۱۴۸
تلفن:   ۶۶۵۶۱۶۶۹    –  ۶۶۵۶۱۶۹۴
فکس:  ۶۶۵۶۱۷۸۷

فرمهای ثبت نام:

 

 

دانلود فرمها

 

فرم عضویت 001

فرم3 001 فرم 2 001