ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان/دانشگاه گیلان۲۷و۲۸اردیبهشت۱۳۹۱

 ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان توسط دانشگاه گیلان در روزهای ۲۷و۲۸  اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می شود.

  محورهای ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
 
۱
 دین، فرهنگ ، معنویت و بهداشت روانی
 
۲
 منابع حمایتی دانشجویان: اساتید، کارکنان، همیاران و خانواده
 
۴
 مداخلات ارتقایی، پیشگیرانه و مددکاری در محیط‌های دانشجویی
 
۵
 روانـشناسـی مثبـت‌نگـر
 
۶
 مشکلات و آسیب‌های روانی – اجتماعی زندگی دانشجویی
 
۷
 مسائل آموزشی و تحصیلی دانشجویان
 
۸
 بومی گزینی، زندگی خوابگاهی و بهداشت روانی دانشجویان
 
۹
 برون سپاری خدمات رفاهی و بهداشت روانی دانشجویان
 
۱۰
 ازدواج دانشجویی و آسیب‌شناسی روابط دختر و پسر
 
۱۱
 اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی- هنری- ورزشی
 
۱۲
 رسانه، ابزارهای فناوری اطلاعات و آسیب‌های نوپدید
 
۱۳
 انتظارات متقابل دانـشـجو و دانـشـگاه
 
۱۴
 بهداشت روانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و دانشجویان خارجی داخل کشور
 
۱۵
 دانشجو، اشتغال و امید به آینده
 
۱۶
 بهداشت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایتwww.psyseminar.com مراجعه فرمایید.