ششمین گفتگوی اجتماعی در حوزه توانبخشی خواهد بود

ششمین نشست گفتگوی اجتماعی با موضوع امور توانبخشی در برنامه ششم توسعه برگزار می شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- به گفته حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این نشست در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبانماه سال جاری برگزار خواهد شد.

موسوی چلک اظهار داشت: محل برگزاری این نشست که ششمین جلسه گفتگوی اجتماعی محسوب می شود با محوریت انجمن و با همکاری معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در محل سالن اجتماعی ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی کشور واقع در تهران- پارک شهر خ فیاض بخش خواهد بود.

رئیس انجمن خاطر نشان کرد: نشستها و سمینارهایی از این دست یکی از زمینه های همکاری بین انجمن و معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی است که در جلسه دو ماه پیش بر روی آن توافق شد.

وی در انتها ضمن تشکر از مجموعه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی ابراز امیدواری کرد همکاری های بیشتر بین جامعه مددکاران اجتماعی و حوزه توانبخشی در آینده بیش از پیش گسترش یابد.

 

521