شعار سال ۲۰۲۳ فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی؛ «احترام به تنوع از طریق اقدام اجتماعی مشترک»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی با بیان اینکه هر ساله فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی با مشورت و مشارکت اعضاء خود و بر اساس برنامه ۱۰ ساله و متناسب با شرایط جهانی در حوزه اجتماعی شعاری انتخاب می‌کند، اظهار کرد: برای سال ۲۰۲۳ میلادی شعار «احترام به تنوع از طریق اقدام اجتماعی مشترک» انتخاب شده است.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح این شعار گفت: پذیرش تنوع اقوام و ملیت‌ها در جهان کنونی و کشورها اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل براساس اصل پذیرش مددکاری اجتماعی همه مردم باید فرصت زندگی، بهره‌مندی از حقوق شهروندی و اجتماعی در کشورشان و در سطح کلان‌تر در جامعه جهانی را داشته باشند. نژاد، مذهب، جنسیت، زبان و… نمی‌تواند و نباید مانعی برای دسترسی برابر و بدون تبعیض به این حقوق باشند.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی بیان کرد: نکته مهم دیگر این شعار این است که با مشارکت همه مردم در یک جامعه و جهان می‌توان زمینه را برای افزایش رفاه اجتماعی و تحقق هدف غایی مددکاری اجتماعی که همان «به زیستن اجتماعی» است، فراهم کرد و طبیعتا بسترسازی برای مشارکت اجتماعات کوچک و محلی می‌تواند در این راستا بسیار مهم باشد. مددکاران اجتماعی با استفاده از دانش نظری و تجربه زیسته و با تکیه بر روش‌های علمی از جمله مددکاری اجتماعی جامعه‌ می‌تواند نقش موثری در تحقق این شعار و هدف داشته باشند.

موسوی چلک معتقد است که هر چه مردم بیشتر مشارکت کنند قدرتمندتر خواهند شد تا با تکیه بر توانایی‌های فردی، منطقه‌ای و محلی بتوانند گام‌های اساسی برای ساختن جامعه برخوردار از رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی فراهم کنند. در چنین شرایطی است که جوامع محلی با تکیه بر توانایی‌های خود و با مشارکت یکدیگر و با احترام به تفاوت‌هایی که دارند و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و حتی خلق فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید توانمندتر خواهند شد.