شعار سال ۲۰۲۱ مددکاران اجتماعی با یاد ماندلا و تأکید بر دانش بومی

شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۱ با یاد نلسون ماندلا رونمایی شد: “من هستم چون ما هستیم”.

وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) مانند سالهای گذشته شعاری را برای تأکید بخشی از محتوای رسالت مددکاری اجتماعی تعیین و اعلام کرده است. این شعار که در پوستر این روز درج شده است با لفظ “من هستم چون ما هستیم” تجلی یافته و بر محور همبستگی اجتماعی و اتحاد جهانی تنظیم شده است.

بر اساس دستور کار ده ساله مددکاری اجتماعی (۲۰۳۰-۲۰۲۰) که مورد اجماع اعضای سه سازمان فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی، انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی و شورای رفاه اجتماعی نیز هست، تشکلهای مددکاری اجتماعی در ده سال آتی و به ویژه دو ساله اول اجرای این دستور کار برای تقویت همبستگی اجتماعی و اتحاد جهانی تلاش خواهند کرد.

تعیین این شعار به ویژه در پایان سال ۲۰۲۰ که با بحران جهانی کووید ۱۹، وابسته بودن انسانها به هم به گونه ای تاریخی هویدا شده بود می تواند آغاز فصل جدیدی از زندگی بشری را نشان دهد.

استفاده از این شعار همچنین به استفاده از دانش بومی و بهره گیری از ظرفیت های جوامع برای حل مسائل محلی که در سالهای اخیر بارها در کنفرانسهای مددکاری اجتماعی درباره آن بحث شده است باز می گردد.

لفظ اوبونتو (UBUNTU) کلمه ای افریقایی است و بیانگر این دستور اخلاقی قدیمی است که یکپارچه بودن جوامع انسانی را گوشزد می کند و در ادبیات کهن ایران نیز با بیت مشهور سعدی “بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند” از آن یاد می شود.

روز جهانی مددکاری اجتماعی به صورت سنتی سومین سه شنبه مارس هر سال میلادی جشن گرفته می شود و در سال جاری ۱۶ مارس (مقارن با ۲۶ اسفند ۱۳۹۹) واقع خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۲۱: