ضرورت اختصاص اعتبارات کافی در بودجه ۹۲ به حوزه سلامت اجتماعی

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

خبرگزاری فارس: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس باید پیگیری کند تا سرفصل جدیدی با عنوان «سلامت اجتماعی» در قانون بودجه سال ۹۲ پیش بینی شود و این در حالی است که این بودجه باید در اختیار دستگاه‌های اجتماعی قرار گیرد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های کارشناسان در حوزه اجتماعی عدم توجه به سلامت اجتماعی در اسناد بالادستی از جمله قانون بودجه سالیانه کشور است.

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت جسمی این توجه خوب بوده اما کافی نیست. لذا انتظار می‌رود که در بودجه سال ۱۳۹۲ کشور این خلا پوشش داده شود تا شاید بتوان برای حوزه سلامت اجتماعی کشور کار بهتر و بیشتری انجام شود.

چلک بیان داشت: در جامعه برخوردار از سلامت اجتماعی نشاط اجتماعی، پویایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و غیره بسیار بالا خواهد بود و در نتیجه در این جامعه آسیب‌های اجتماعی از نرخ پایین‌تری برخوردار خواهد بود و دارای نیروی انسانی سالم و خلاق و موثر (به عنوان مهمترین عامل توسعه در هر جامعه‌ایی) است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: بدون شک در این زمینه دستگاه‌های اجتماعی باید بیش از پیش تلاش کنند و در کنار این دستگاه‌ها، انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی این موضوع را با جدیت پیگیری کند تا سرفصل جدیدی با عنوان «سلامت اجتماعی» در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی شود و در اختیار دستگاه‌های اجتماعی (نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع سلامت اجتماعی در حیطه وظایف متخصصین اجتماعی است، گفت: همانگونه که سلامت جسمی در حیطه وظایف متخصصین حوزه بهداشت و درمان است. این توجه سرآغازی برای توجه بیشتر به حوزه اجتماعی در قانون بودجه سالیانه کشور خواهد بود.

چلک اظهار داشت: این نکته باید مد نظر قرار گیرد که از نظر مددکاران اجتماعی به عنوان سفیران سلامت اجتماعی، غفلت در این حوزه (سلامت اجتماعی) مرگ تدریجی نیروی انسانی را در هر جامعه‌ایی به دنبال خواهد داشت که هزینه های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری فارس مورخ۱۹/۱۱/۹۱ شماره: ۱۳۹۱۱۱۱۹۰۰۰۱۲۴