ضرورت وجود خدمات مددکاری اجتماعی در سبد هزینه‌های خانوار

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر تولید دانش بومی در تعریف جدید مددکاری اجتماعی گفت: در آینده خدمات مددکاری اجتماعی باید به شکل ملموس‌تری ارائه شود تا جای خود را در سبد هزینه‌های خانوار باز کند چراکه مددکاری اجتماعی با ساختار دولتی و مرکزمحور امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی‌چلک که در نشست بین المللی چشم‌انداز مددکاری اجتماعی در ایران و جهان در هتل لاله تهران صحبت می‌کرد، با بیان اینکه هدف از این نشست گفت‌وگوی اجتماعی صریح و صمیمی در این مورد است، افزود: معتقدیم که این حوزه نیاز به گفت‌وگویی با پایگاه علمی و واقعبینانه دارد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط دولت با سیاست‌گذاران با حوزه مددکاری اجتماعی تاکید کرد: آنچه موجب تقویت این حوزه می‌شود بسترسازی برای حضور و مشارکت مردم است. ما باید از همدیگر بیاموزیم و تجارب‌مان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم. آموزش محور توانمندسازی مردم است و باید نسبت به این حوزه توجهی ویژه داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر استفاده از خدمات آی‌تی و ظرفیت‌های فضای مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی تصریح کرد: عامل بقای مددکاری اجتماعی توسعه کمی و کیفی این حوزه است. اگر بخواهیم درجا بزنیم دیگران جای ما را خواهند گرفت و به دلیل قوی‌تر بودن در مبانی نظری از ما پیشی خواهند گرفت.

موسوی‌چلک با تاکید بر اینکه دسترسی به خدمات موجب استفاده بیشتر مردم خواهد شد، اضافه کرد: در موضوعات مددکاری اجتماعی برخی از موضوعات بین کشورها مشترک هستند و همین مساله بستر استفاده از تجارب یکدیگر را برای کشورها فراهم می‌کند. در ۶۰ سال گذشته کارهای ارزشمندی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران انجام شده و برگزاری نشست ۶۰ سال با مددکاری اجتماعی به این بخش کمک خواهد کرد.

photo_2017-12-16_21-50-37 photo_2017-12-16_21-50-34

وی با بیان اینکه انتظار داریم مددکاری اجتماعی جلوتر از بحران‌ها حرکت کند، افزود: این امر مستلزم این است که دانش ما را در این زمینه ارتقاء دهیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی در آینده مددکاری اجتماعی باید چند ویژگی اساسی داشته باشند، تصریح کرد: مددکاری اجتماعی باید «نیازمحور» باشد و نه «مشکل‌محور».

موسوی‌چلک با تاکید بر اینکه مسائل اجتماعی در حوزه مددکاری اجتماعی باید آینده‌نگر باشد، ادامه داد: مددکاری اجتماعی تاثیرگذار باید جلوتر از جامعه و جهان مسائل را رصد کند. به همین دلیل باید در این حوزه نظام رصد وجود داشته باشد. نظام رصدی که می‌تواند مبتنی بر رویکردهای بومی و یا جهانی فعالیت کند.

وی با اشاره به اینکه مددکاری اجتماعی امروز تحت تاثیر سیاست‌ها قرار دارد، اظهار کرد: این در حالی است که مددکاری اجتماعی کارآمد باید بر سیاست‌ها تاثیر بگذارد. ما باید دانش سیاست‌گذاری اجتماعی را ترویج دهیم و به دنبال دانش روز باشیم. نباید اجازه دهیم موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی بازیچه حوزه‌های مختلف سیاسی قرار گیرد اگرچه که مقاومت در برابر حوزه‌های سیاسی کار دشواری است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه ارائه خدمات مددکاری اجتماعی چند ویژگی داشته باشد، توضیح داد: این خدمات باید فراگیر، دارای جامعیت، کفایت و پایداری باشند تا در نهایت اثربخشی لازم را ارائه دهند.