ضیافت افطار انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

هم نشینی انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرن (احبا) برگزار شد
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- هم نشینی مسئولین و خانواده های بیماران مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی با ضیافت افطاری به همت انجمن احبا برگزار شد .
در این نشست صمیمانه علاوه بر برخی از مسئولین سازمان بهزیستی کشور، تعدادی از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و انستیتو تحقیقات روانپزشکی نیز حضور داشتند. رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره انجمن نیز جزو مدعوین این نشست صمیمی بودند.
در این ضیافت برخی از اعضای انجمن احبا به خواندن سرود و آهنگ نوازی پرداختند و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این انجمن درباره فلسفه شکل گیری آن و وضعیت فعلی بیماران اسکیزوفرنیا در کشور صحبتهایی را مطرح کردند.
همچنین رئیس بهزیستی شهر تهران نیز ضمن تشکر از بانیان برنامه، عنوان کرد که سازمان به طور تمام و کمال از سازمانهای مردم نهادی که در حوزه بیماران روانی به ویژه اسکیزوفرنیا فعالیت می کنند حمایت می کند.

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا سالهاست که به عنوان یک NGO تخصصی از این بیماران و خانواده های آنان حمایت می کند.