عزم قوه قضاییه برای ساماندهی زندانیان افزایش یافته است

تهران – ایرنا – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای رفع این موضوع بیشتر از قبل کرده است.

سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن مثبت خواندن این بخشنامه، افزود: قوه قضاییه برای این کار باید چند اقدام انجام دهد. نخست اینکه مشکل در اجرای این بخشنامه به سیستم قضایی بر می گردد با این توضیح که اگر مدیران مربوط به این بخشنامه درست توجیه نشوند، اتفاق خاصی نمی افتد و بنابر این اولین پیشنهاد این است که در نخستین فرصت شیوه نامه هایی نوشته و سپس درست اجرا شود. 

بخشنامه ‘ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به تازگی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، ‘دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را صادر کرد.
وی در خصوص صدور این بخشنامه و مزیت های آن، افزود : همواره موضوعاتی به عنوان آمار بالای افراد ورودی به زندان ها به عنوان یک دغدغه مطرح بود و گاهی اعلام می شد که سه برابر ظرفیت زندان ها، زندانی پذیرش می شوند.
موسوی چلک خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی ها این بود که آیا برای هر موضوعی باید افراد به زندان بروند اما باوجود همه تمهیدات، آمار ورود به زندان ها بالا بود.
وی ادامه داد : ابلاغ این بخشنامه نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای این موضوع قوی تر از قبل کرده است.

**اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص پیشنهاد دیگر نیز گفت : سیستم قضایی برای اجرایی شدن این موضوع از ظرفیت مددکاران اجتماعی در حوزه قضایی بیشترین بهره برداری داشته باشد و اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است.
وی ادامه داد: جهت اجرای بهتر این بخشنامه باید بستر سازی برای استفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی انجام شود که در موارد متعددی سازمان های غیر دولتی می توانند در این زمینه کمک کنند.
موسوی چلک گفت: قوه قضاییه برای اجرای بهتر این بخشنامه با سازمان های اجتماعی نه الزاما سازمان هایی که تابعه قوه قضاییه هستند، بلکه از ظرفیت سازمان ها،نهاد و دستگاه های دیگر نیز استفاده کند.
وی تاکید کرد : نکته مهم این است که چنانچه اجرای این بخشنامه نیازمند بازنگری قوانین دیگر است با کمک مجلس شورای اسلامی و دولت این کار انجام شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه این رویکرد درست است که افراد برای هر چیزی به زندان نروند، گفت : این اتفاق خوبی است و اجرای این بخشنامه برای خانواده هایی که فردی از آنان جرمی مرتکب شده، می تواند تاثیر گذار باشد .
وی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین می تواند کمک کند تا کشور از توانمندی کسانی که مرتکب جرم می شوند برای انجام برخی از امور استفاده کند و به جای هزینه برای این افراد از توانمندی های آنها استفاده کند.
وی با بیان اینکه این بخشنامه، بخشنامه بسیار خوبی در حوزه مددکاری اجتماعی و زندان زدایی است که آن را دنبال می کردیم و اکنون می خواهد اجرا شود ،گفت : در ابتدا اجرای این بخشنامه، مستند سازی برنامه ها و همچنین آسیب شناسی اقدامات نیز در نظر گرفته شود.
موسوی چلک از آمادگی و چگونگی بهره گیری انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اجرای این بخشنامه خبر داد و تاکید کرد : این بخشنامه نیازمند شیوه نامه های متعدد است که یکی از این شیوه نامه ها مددکاری اجتماعی است که این انجمن در این زمینه اعلام آمادگی می کند.
این بخشنامه -شنبه- ۲۷شهریور ماه سالجاری از سوی رئیس قوه قضاییه در ۳۳ماده صادر شده است.
در ماده ۳۳ این بخشنامه آمده است : این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رئیس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.