عضویت رئیس انجمن در شورای مطالعات ملی و بین المللی آموزش و پرورش استثنایی

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اساتید صاحبنظر نشست “شورای رصد و کاربست مطالعات ملی و بین المللی” با موضوع بررسی “بسته تحولی مدرسه انطباقی” برگزار شد.

دکتر سید جواد حسینی در این نشست با تاکید بر استفاده از نظریات صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت:  برنامه ها و بسته های تحولی تدوین شده  در  راستای حرکت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سمت سازمان علم بنیاد و مشارکت محور است.

معاون وزیر با بیان اینکه سه بسته تحولی «مدرسه انطباقی»، «مداخلات بهنگام طلایی»‌ و «توسعه مشارکت، کاهش تمرکز واجتماعی شدن » در سازمان آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است اظهار داشت: تعداد کل برنامه های سال ۱۳۹۹ سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳ برنامه با ۵۲ فعالیت می باشد که این برنامه ها مبتنی بر بسته های تحولی در قالب ۸ برنامه و ۳۶ فعالیت و برنامه های سالانه در قالب ۵ برنامه و ۱۶ فعالیت می باشند.

در انتهای جلسه، ابلاغ دوساله عضویت اعضا به آنان تقدیم شد.

در این شورا علاوه بر دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دکتر غلامعلی افروز روانشناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اولین رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، دکتر صدری رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو و مسئول تلفیق و تدوین سند تحول بنیادین،  دکتر جغتایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر آخوندی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم دکتر آذر پزشک و فعال در زمینه چند معلولیتی، خانم دکتر فرهبود رئیس پژوهشکده کودکان استثنایی و دکتر دلبری پزشک متخصص و از مدیران سابق سازمان بهزیستی نیز حضور دارند.

لینک اصل خبر در وبسایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور