عکسهای مراسم نکوداشت دکتر احمد به پژوه

مراسم نکوداشت دکتر احمد به پژوه، مددکار اجتماعی و روانشناس و استاد بازنشسته دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه تهران برگزار شد.

این برنامه که با همکاری بنیاد بین المللی مادر و انجمن مددکاران اجتماعی ایران انجام شده بود، تعداد قابل توجهی از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی و دانشجویان استاد به پژوه حضور یافتند تا از زحمات اجرایی و پژوهشی ایشان تقدیر به عمل آورند.

دکتر به پژوه فارغ التحصیل مددکاری اجتماعی مدرسه خدمات اجتماعی است و پس از آن تحصیلات خود را در رشته روانشناسی تا مرحله دکتری ادامه داده است.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سالهاست سنت تقدیر و گرامیداشت اساتید حوزه سلامت اجتماعی را به قصد ترویج فرهنگ قدرشناسی و الگوسازی برای نسلهای بعد ایجاد کرده و دنبال می کند. نکوداشت مذکور، دهمین برنامه از این دست بود.

در ادامه بخشی از تصاویر این مراسم نکوداشت قابل مشاهده است:

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران