عکس های مراسم یادمان مرحوم دکتر حسینی حاجی بکنده/ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

مراسم یادمان شادروان، دکتر سید احمد حسینی حاجی بکنده به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان ورشو برگزار شده بود. در این مراسم خانواده محترم آن مرحوم، برخی از دوستان نزدیک و همکاران دانشگاهی و حرفه ای ایشان و تعداد قابل توجهی از اساتید، دانشجویان و مددکاران اجتماعی کشور حضور داشتند. مرحوم دکتر حسینی حاجی بکنده، استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، مددکار اجتماعی پیشکسوت مددکاری اجتماعی بود که در ۵ خرداد ۱۴۰۱ فوت کردند.

در ادامه گزارش تصویری از بخشی از مراسم یادمان این استاد برجسته ارائه می گردد: