عکس های نشست صمیمی خانواده مددکاران اجتماعی در شب یلدا ۱۳۹۱

همکاران عزیزی که در این نشست شرکت داشته اند، در صورت تمایل می توانند جهت دریافت مجموعه کامل عکس هایشان بر روی دی.وی.دی به دفتر انجمن مراجعه فرمایند.