عید سعید فطر،جشن بازگشت به خویشتن خویش مبارک

 به پایان ماه مبارک رمضتان نزدیک می شویم.ماهی که فرصت بیشتری داشتیم تا با خود و خدای خود خلوت کنیم.

عید سعید فطر عید آسودگی از آتش غفلت و رهایی از زنجیر نفس و جشن بازگشت به خویشتن خویش و فطرت پاکیزه انسان است. فطرتی که آفریدگار پاک و هستی بخش انسان را بر مدار آن آفرید و از کتم عدم به عرصه وجود در آورده است .عید سعید فطر عید وارستگی از وابستگی هاست و به شکرانه رهایی طایر قدسی روح ملکوتی از دامگه تن پیشانی فنا بر آستان بقای ذات سروری فرود می آوریم و دست های نیاز به سوی آسمان بی نیاز درازمی کنیم تا مزد یک ماه عبادت و اطاعت بستانیم،غبار از چهره جان شسته و در کوره رنج ها و
تشنگی ها و گرسنگی ها خارای دل را آیینه نور تاب کرده ایم و اینک آماده ایم تا با طهارت و خلوص نیت به نماز باستیم و از خدا بخواهیم تا این عید را ما یه شرف و کرامت و فزونی قرار دهد.
در پایان ضمن تبریک فرا رسیدن این ماه به شما ، همکاران و خانواده محترم تهنیت گفته و با امام سجاد (ع) همراه می شویم و با این ماه وداع می کنیم.

بدرود ای بزرگترین ماه خدا ، ای عید اولیای خدا
بدرود ای یاری گر ما که در برابر شیطان یاری مان داده
بدرود ای که هنوز نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت، اندوهناک

سیّد حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران