عید وارستگی از وابستگی ها مبارک

به نام خدا

عید وارستگی از وابستگی ها مبارک

عید سعید فطر عید آسودگی از آتش غفلت و رهایی از زنجیر نفس و جشن بازگشت به خویشتن خویش  و فطرت پاکیزه انسان است.  فطرتی که آفریدگار پاک و هستی بخش انسان را بر مدار آن آفرید و از کتم عدم به عرصه  وجود در آورده است .عید سعید فطر عید وارستگی از وابستگی هاست و به شکرانه رهایی طایر قدسی  روح ملکوتی از دامگه تن پیشانی فنا بر آستان بقای ذات سروری فرود می آوریم و دست های نیاز به سوی آسمان بی نیاز درازمی کنیم تا مزد یک ماه عبادت و اطاعت بستانیم،غبار از چهره جان شسته و در کوره رنج ها و

تشنگی ها و گرسنگی ها خارای دل  را آیینه نور تاب کرده ایم و اینک آماده ایم تا با طهارت و خلوص نیت به نماز باستیم و از خدا بخواهیم تا این عید را ما یه شرف  و کرامت و  فزونی قرار دهد.

در پایان ضمن تبریک فرا رسیدن این ماه به شما و خانواده محترم تهنیت گفته و  با امام سجاد (ع) همراه می شویم و با این ماه وداع می کنیم.

 

بدرود ای بزرگترین ماه خدا ، ای عید اولیای خدا

بدرود ای یاری گر ما که در برابر شیطان یاری مان داده

بدرود ای که هنوز نرسیده  از آمدنت شادمان بودیم

و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت،  اندوهناک

 

 

حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران