فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی

 

دسترسی به وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)

 

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) یک سازمان بین المللی غیردولتی و غیرسیاسی است که مقر آن در حال حاضر در سوئیس است. این سازمان در کنار دو سازمان دیگر یعنی انجمن بین المللی آموزشگاه های مددکاری اجتماعی (IAASW) و شورای بین المللی رفاه اجتماعی (ICSW) به عنوان سازمان های مرجع حرفه مددکاری اجتماعی شناخته می شوند. تاریخچه تأسیس فدراسیون به ۹۱ سال پیش (۱۹۲۸) بازمی گردد که پس از جنگ جهانی دوم، دو سازمان های مرجع مذکور از آن جدا و مستقل شدند. در حال حاضر، این نهاد بین المللی در سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان های حقوقی دیگر در سطح جهان نقش مشورتی دارد و هر سال یک روز به بهانه روز جهانی مددکاری اجتماعی، اعضای آن در مقر سازمان ملل با دبیرکل سازمان ملل و مدیران آن دیدار می کنند.

در چارت سازمانی فدراسیون، هیات رئیسه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری ها قرار دارد که هر چهارسال یک بار در مجمع عمومی، رئیس آن مشخص می شود. از سال ۲۰۱۸ خانم دکتر سیلوانا مارتینز از کشور آرژانتین ریاست هیات مدیره فدراسیون را بر عهده دارد. همچنین دبیرکل بالاترین مقام اجرایی فدراسیون است که به صورت مادام العمر (تا زمان استعفا یا خلع از سوی هیات رئیسه) تعیین می شود و او یکی از اعضای هیات رئیسه است. در حال حاضر دکتر روری تروئل، دبیرکل فدراسیون است. فدراسیون همچنین در هر یک از مناطق ۵ گانه (اروپا، امریکای جنوبی، امریکای شمالی، آسیا-اقیانوسیه و افریقا) هیات رئیسه منطقه ای دارد که شامل رئیس و نائب رئیس از سوی اعضا در مجمع عمومی منطقه ای انتخاب می شوند و رئیس منطقه ای نیز در هیات رئیسه فدراسیون حضور دارند.

فدراسیون همچنین چند کمیسیون (مانند اخلاق، حقوق بشر و …) و کمیته (مانند آموزش و پژوهش و سازمان ملل) و یک نماینده رابط در سازمان ملل دارد که اعضای آن از هر منطقه یک نفر به انتخاب هیات رئیس منطقه ای برگزیده می شوند. اعضای جدید با رأی مثبت اکثریت اعضا به عضویت فدراسیون در می آیند و از هر کشور تنها یک نماینده می تواند عضو فدراسیون باشد.

فدراسیون وظیفه اصلی خود را ایجاد انسجام بین مددکاران اجتماعی سراسر جهان و تلاش برای ارتقاء عدالت اجتماعی، حقوق بشر و شمول اجتماعی تعریف کرده است و به نوعی یک سازمان صنفی برای مددکاران اجتماعی سراسر جهان محسوب می شود. این فدراسیون، همچنین مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرای سندهای بین المللی حوزه مددکاری اجتماعی را بر عهده دارد. در حال حاضر ۱۲۸ کشور  و مجموعا حدود ۳ میلیون مددکار اجتماعی عضو این سازمان هستند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۲ عضو این فدراسیون شده است.

 

 

ترجمه فارسی اساسنامه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)

 

 

 

 

گزارش دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی گزارش سوم ۲۰۱۸

(گزارش ایران در ص ۹۰)

 

گزارش دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی گزارش دوم ۲۰۱۶

 

اولین گزارش دستور کار جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی (گزارش اول) ۲۰۱۴

 

 

 

 

ترجمه فارسی تعریف جهانی مددکاری اجتماعی مصوب ۲۰۱۴

متن انگلیسی تعریف جهانی مددکاری اجتماعی مصوب ۲۰۱۴

 

 

 

ترجمه بیانیه جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی مصوب ۲۰۱۸

 

 

سند سیاستی حمایت اجتماعی فدراسیون– مصوب مجمع عمومی ۲۰۱۶

 

 

ترجمه سند استانداردهای جهانی آموزش مددکاری اجتماعی (۲۰۲۰)