فراخوان شرکت درهمایش علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران

فراخوان شرکت درهمایش علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران
ارسال شده در: ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ 
 پژوهشگران برای ارسال مقاله به دومین همایش علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران تا اول اردیبهشت فرصت دارند.

دبیر علمی همایش گفت : این همایش ملی در محورهای کاربرد مددکاری اجتماعی در نهادها ، سازمانهای اجتماعی حمایتی ، رفاهی ، مددکاری اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد NGO ، مددکاری اجتماعی و ابعاد حقوقی و اخلاق حرفه ای ، جایگاه مددکاری اجتماعی در جهان و ایران ، مددکاری اجتماعی در گروه های هدف و مددکاری اجتماعی و علوم مختلف ۲۸ اردیبهشت در دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار می شود.

دکتر یوسف گرجی افزود : علاقه مندان برای ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی http://seminar.iaukhsh.ac.ir/ مراجعه کنند.

اصفهان / واحد مرکزی خبر/