فراخوان مقاله برای فصلنامه “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی”

فصلنامه “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی” به صاحب امتیازی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۸۶۴۹۴ راه اندازی شده است. هدف این فصلنامه انتشار تولیدات علمی و پژوهشی در حوزه های مددکاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی، خانواده، کودکان، سلامت اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، توانبخشی، رفاه اجتماعی و سایر حرفه های یاورانه است.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید دانشگاه؛ پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی، توانبخشی، علوم اجتماعی، روانشناسی و سایر علوم مرتبط برای ارسال مقاله‌های ارزشمندشان برای انتشار در این مجله دعوت به عمل می آید.
ارسال مقالات فقط از طریق سایت فصلنامه به آدرس www.swasw.socialwork.ir انجام می شود. لطفا از ارسال مقالات به صورت پیوست ایمیل خودداری کنید.

مدیر مسئول: دکتر سیدحسن موسوی چلک
سردبیر: دکتر عزت الله سام آرام
مدیر اجرایی: دکتر رقیه بهاری

دبیرخانه فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی

www.swasw.socialwork.ir