فراخوان مقاله برای کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی در کره جنوبی

کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی با عنوان “آموزش مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی” به زودی برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام دبیرخانه کنفرانس در سئول کره جنوبی، این برنامه به صورت ترکیبی (نشستها آنلاین و افتتاحیه و اختتامیه حضوری) و با مشارکت شورای بین المللی رفاه اجتماعی و انجمن بین المللی آموزشگاه های مددکاری اجتماعی انجام خواهد شد.

محورهای این نشست علمی همان است که مقرر بود در ریمینی ایتالیا در سال ۲۰۲۰ اجرا شود ولی به دلیل ظهور پاندم کووید-۱۹ ابتدا به تعویق و سپس به طور کامل لغو شده بود.

محور اصلی این کنفرانس، سیاستگذاری اجتماعی و اقدام مددکاری اجتمناعی در جامعه پس از کرونا: اتصال برنامه های رفاه اجتماعی با آموزش مددکاری اجتماعی” است.

زمان برگزاری این کنفرانس در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ (۲۶-۲۸ اکتبر ۲۰۲۲) خواهد بود و آخرین زمان برای ارسال چکیده مقالات نیز ۹ تیرماه ۱۴۰۱ ( ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲) اعلام شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام یا ارسال چکیده می توانید به سایت کنفرانس به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://www.icsw.org/index.php/news/167-2022-swesd-world-conference-seoul

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران