فراخوان مقاله و مستند در “همایش ملی خشونت علیه زنان و عوارض آن بر سلامت خانواده”

سازمان بهزیستی کشور با همکاری چندین ارگان دولتی و غیردولتی در نظر دارد تا همایش خشونت علیه زنان و عوارض آن بر سلامت خانواده را برگزار نماید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- محورهای متعددی در رابطه با موضوع همایش درنظر گرفته شده است که برای نمونه می توان به خشونت خانگی علیه زنان و تأثیرات آن بر کارکرد خانواده، نقش رسانه در پیشگیری از خشونت خانگی، قوانین مرتبط با خشونت خانگی، تأثیر اقدامات اجتماع محور در پیشگیری از خشونت علیه زنان و الگوهای مداخله ای در مسئله خشونت علیه زنان اشاره کرد.

در این فراخوان عنوان شده است که علاوه بر مقالات علمی، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای نیز پذیرش می شوند.

علاقمندان می توانند خلاصه مقالات خود را تا ۳۰ مهرماه و فیلم کوتاه خود را تا ۲۵ آبان ماه به دبیرخانه کنگره به نشانی: تهران- ضلع شمالی پارک شهر، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور اجتماعی ، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت کنگره  khoshoonatzanan@behzisti.ir  مراجعه کنید.

این همایش قرار است در ۴ آذرماه سال جاری در سالن همایشهای هتل پارسیان کرمانشاه برگزار گردد.

khoshunat-zanan#50x70