پژوهشنامه مددکاری اجتماعی امتیاز علمی پژوهشی کسب کرد

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی نیز رتبه علمی پژوهشی دریافت نمود.

بنابر اعلام خانم دکتر طلعت اله یاری، مدیرمسئول نشریه مذکور، این مجله که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود به تازگی امتیاز علمی پژوهشی را کسب کرده است.

اولین شماره پژوهشنامه مددکاری اجتماعی در پاییز ۹۳ منتشر شده است.

علاقمندان می توانند برای ارسال مقالات مرتبط با مددکاری اجتماعی به سایت اختصاصی نشریه به  نشانی: http://rjsw.atu.ac.ir/ مراجعه نمایند.

پیش از این”فصلنامه مددکاری اجتماعی” نیز این امتیاز را کسب کرده بود و در حال حاضر این دو تنها نشریات علمی-  پژوهشی هستند که با عنوان مستقیم مددکاری اجتماعی در کشور منتشر می شوند.