فعالیت ۱۵ هزار موسسه خیریه در کشور


رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بر اساس آخرین آمار خانه خیران، بیش از ۱۵ هزار موسسه خیریه در کشور فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «حسن موسوی چلک» روز پنجشنبه در مراسم افتتاح هفتمین بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلمات های وزارت امور خارجه افزود: این موسسات خیریه در حوزه زنان سرپرست خانوار، بیماران صعب العلاج، سرطانی، بیماران روانی، کودکان یتیم و بدسرپرست، معلولان و سالمندان فعال هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در حوزه آموزش، محیط زیست و فرهنگی نیز اقدامات خیرخواهانه از سوی خیران و نیکوکاران در قالب موسسات خیریه انجام می شود.

موسوی با بیان اینکه فعالیت موسسات خیریه بر اساس حمایت ها و مددکاری اجتماعی انجام می شود، گفت: این کمک ها از سوی گروه های مختلف شامل افراد مذهبی، بازاریان، مسوولان اجرایی، معتمدان، ورزشکاران و پهلوانان دریافت می شود.

وی ادامه داد: اکثر خیران کسانی هستند که وجهه دینی و مذهبی آنها بالا است و اقدامات خیرخواهانه در کشورمان نیز متناسب با نیاز است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: چشم انداز آینده موسسات خیریه در کشور نیاز به یک بازبینی دارد چرا که نیازهای ما در جامعه تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه همواره موسسات خیریه شرکای دولت ها بوده اند، افزود: ما نیازمند این هستیم که تا حدودی نگاه خود را به موسسات خیریه تغییر دهیم.

موسوی چلک اضافه کرد: مهمترین اولویت ما این است که به اقدامات خیرخواهانه ای دست بزنیم که جامعه به آنها نیاز دارد.
81484472-6237736
وی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی موسسات خیریه در تمام دنیا این است که باید بستری برای توانمندسازی نه وابستگی افراد فراهم کنیم؛ چرا که اگر در قالب مستمری باشد باید منابع بیشتری بپردازیم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: باید ظرفیت های اجتماعی در جامعه را افزایش داد تا این افراد روی پای خود باشند و توانمندسازی آنان به وابستگی به موسسات خیریه تبدیل نشود.

وی ادامه داد: سرایت مسوولیت اجتماعی، رویکرد محله محوری، انجام اقدامات خیرخواهانه مبتنی بر توانمندسازی افراد و اقدامات خیرخواهانه با رویکردهای پیشگیرانه به عنوان چند مولفه برای چشم انداز مورد نیاز موسسات خیریه به شمار می رود.