فهرست مقالات پذیرفته شده در سومین همایش مددکاری اجتماعی در گناباد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بیش از ۲۷۰ مقاله توسط یکصد نفر از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی برای ارائه در سومین کنفرانس مددکارای اجتماعی ایران مورد داوری قرار گرفت.

 سید حسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گناباد، محل برگزاری سومین کنفوانس مددکاری اجتماعی ایران افزود: برای بررسی این تعداد مقاله در ۲۷ محور ۲۷ کمیته تخصصی از اردیبهشت ماه سالجاری بررسی مقاله را انجام می دهند.

وی اظهار داشت: از این تعداد مقاله ۲۱ مورد بصورت سخنرانی در دو روز برگزاری کنفرانس ارائه می شود و ۱۷۰ مقاله نیز بصورت پوستر و تعدادی نیز با شرایط و خواسته های این کنفرانس تشخصیص داده نشده است.

دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایرن ادامه داد : در کناراین کنفرانس ۲۷ کمیته علمی پیشنهادهای خود را برای تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسائل اجتماعی کشورˈ ارائه می دهند.

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر یا سخنرانی را می توانید در وبسایت اختصاصی همایش به نشانی  http://iau-gonabad.cnf.ir/icsw3/fa/ مشاهده فرمایید./

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی