کودکان خیابانی در معرض خطرHIV

ایسنا- رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: یکی از گروه های در معرض خطر HIV افرادی هستند که خیابان، محل کار و زندگی آنان است که کودکان خیابانی هم جزئی از آنان محسوب می شوند.

حسن موسوی چلک با بیان اینکه یکی از استراتژی ها در مواجهه با ایدز، شناسایی و آموزش گروه هایی است که در معرض HIV قرار دارند، اظهار کرد: کودکان خیابانی یکی از این گروه ها هستند و اگر اطلاعات لازم در زمینه HIV به موقع به آنان ارائه شود، احتمال آسیب پذیریشان در مقابل ویروس به مراتب کاهش می یابد.

وی افزود: روشی که باید در این زمینه اتخاذ شود، روش انجام آزمایش داوطلبانه است، چرا که در دنیا انجام این کار به صورت اجباری معمول نیست.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه با اشاره به اجرای طرح ارزیابی رفتار پرخطر مرتبط با HIV در کودکان خیابانی در سازمان بهزیستی، عنوان کرد: فعال شدن سازمان های اجتماعی مرتبط در این حوزه اقدام مطلوبی است و انجام آزمایش به صورت داوطلبانه یک اقدام پیشگیرانه مناسب است.

موسوی چلک تصریح کرد: کودکان خیابانی، زنان ویژه و معتادان از جمله گروه هایی هستند که در اقدامات مرتبط با HIV باید در اولویت آموزش قرار گیرد و به این ترتیب می توان کنترل مناسبی در حوزه پیشگیری از ایدز داشت.