لزوم توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر به جای حمایت مالی مستقیم

صدقه

دبیر بخش اجتماعی روزنامه خورشید، گفت: با آموزش انواع مهارت‌ها به اقشار‌ آسیب‌پذیر می‌توان آنها را برای اداره زندگی توانمند کرد و نباید به حمایت مالی از آنها اکتفا کرد.

محمدرضا عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی ساز‌وکارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار داشت:  در مورد مسئله گروه‌های آسیب پذیر و آسیب‌دیده نکته مهم این است که ابتدا این اقشار تعریف شوند، هر سازمانی که بخواهد اقدامی در این حوزه انجام دهد باید گروه هدف خود را شناسایی کند تا تمام آنها در دایره تعریف کاری آنها قرار بگیرند. اما در حال حاضر بحث گروه‌های آسیب پذیر تعریف مشخصی وجود ندارد و هر یک از نهادهای کمیته امداد، بهزیستی ، خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی با تعریف خود به حمایت از این گروه‌ها می‌پردازند.

وی ادامه داد: سازوکار حمایتی از اقشار آسیب پذیر بسیار مهم است. به طور مثال برای خانواده‌ای که پدرو مادر معتاد هستند، زنان سرپرست خانوار یا خانواده‌های بی‌سرپرست و سایر اقشار باید بسنجیم که چه کمکی باید به آنها داده شود؛ آیا فقط با کمک مالی مشکلات آنها حل می‌شود، بسیاری از خیریه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در تعریف امداد رسانی و کمک به گروه‌ های آسیب‌پذیر کمک مالی مستقیم می‌کنند که این اقدامی آسان است و در کوتاه مدت تاثیرگذار است.

دبیر بخش اجتماعی روزنامه خورشید، افزود: در کشورهای دیگر هم‌پای کمک‌های مالی بحث توانمندسازی گروه های آسیب پذیر انجام می‌شود چرا که توانمندسازی و مهارت آموزی به این گروه‌ها در بلند مدت برای اداره زندگی آنها تاثیر‌گذار است، زیرا گروه های آسیب پذیر در مهارت‌های ارتباطی ضعیف هستند و نمی توانند با جامعه، اطرافیان و شهروندان تعامل اجتماعی مثبت داشته باشند که همین موضوع عاملی در  سوق دادن آنها به سمت آسیب‌های اجتماعی است.

عزیزی بیان کرد: نکته مهم دیگر ایجاد شرایطی برای بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر  از مشاوره های روانی است که در این زمینه باید نهادهای ذیربط در تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی از فارغ التحصیلان رشته های مددکاری، روانشناسی و علوم تربیتی استفاده عملی کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هماهنگی نهادها و ارگان ها در حمایت از اقشار آسیب پذیر نکته مهم دیگری است که وظیفه دولت است چرا که در این حوزه فهرست زیادی از خیریه ها و نهادهای غیردولتی که به اقشار آسیب پذیر کمک می‌رسانند وجود دارد اما اقدامات آنها باید به صورت سیستمی و نهادی هماهنگ شود تا اقدامات آنها بیشتر از قبل مثمرثمر باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم