لوح سپاس پالایشگاه نفت ستاره به مسئول انجمن در استان هرمزگان

یکی از مسئولین پالایشگاه نفت ستاره لوح سپاس این مرکز صنعتی را به ندا هاشمی پور، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی هرمزگان تقدیم نمود.

این لوح عصر روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به پاس همکاری های مستمر و فعالیت اثربخش در حوزه مسئولیت اجتماعی و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی استان به خانم هاشمی پور اهدا گردید.

هرمزگان یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور به ویژه در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی است و ظرفیت بسیار بالایی برای نقش آفرینی مددکاران اجتماعی به ویژه اجرای مددکاری اجتماعی صنعتی در این استان وجود دارد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران