مالکیت معنوی اورژانس اجتماعی مربوط به سازمان بهزیستی است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی فعالیتی است که مالکیت معنوی آن مربوط به سازمان بهزیستی است، گفت: اورژانس اجتماعی کار بزرگی است که سازمان بهزیستی کشور در حوزه اجتماعی انجام داد.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی‌چلک در آئین رونمایی از کتاب اورژانس اجتماعی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی کار بزرگی است که سازمان بهزیستی کشور در حوزه اجتماعی انجام داد، گفت: شاید بتوان گفت در این چهار دهه، این فراگیرترین برنامه‌ای بود که در کشور در حوزه اجتماعی انجام شد، به‌گونه‌ای که بازتاب بین‌المللی و داخلی هم داشت و در سیاستگذاری‌ها هم دیده شد.
وی گفت: اورژانس یادگار ماندگاری از سازمان بهزیستی برای کشور خواهد بود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اورژانس اجتماعی فعالیتی است که مالکیت معنوی آن مربوط به سازمان بهزیستی است، گفت:  اما این به منزله این نیست که هیچکسی حق ندارد درباره اورژانس یا هر برنامه‌ای چیزی بنویسد.
موسوی چلک معتقد است که اورژانس اجتماعی ایده‌ای بود که از زمان دانشجویی در ذهن من بود و این بهانه‌ای بود که بتوانیم بعد از ۲۳ سال اورژانس را مستند کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: اورژانس از نظر نرم افزاری به بلوغ رسید. درست است که هنوز از نظر کمی و کیفی آنطور که مطلوب ماست اتفاق نیفتاده است اما امروز محور قانون اطفال، اورژانس اجتماعی است.
وی گفت: ما در سیاستگذاری‌های برنامه ششم، سیاست‌های کلی خانواده، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین احکام دائمی برنامه توسعه و سایر اسناد و قوانین، تاثیرگذاری اورژانس اجتماعی را میبینیم و همین اتفاق در سطح بین‌الملل در حال رخ دادن است.