مجمع عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ۲۰۲۲ هفته آخر اردیبهشت برگزار می شود

مجمع عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی روز های ۱۴ لغایت ۱۶ می ۲۰۲۲ مصادف با ۲۴، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار می شود.

در این جلسه مجمع عمومی ضمن بحث درباره برخی تغییرات آیین نامه ای فدراسیون، انتخابات برای ریاست فدراسیون که در حال حاضر خانم دکتر سیلوانا مارتینز آن را بر عهده دارد و نیز انتخاب روسای مناطق پنج گانه انجام خواهد شد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان نماینده ایران در این مجمع حضور خواهد داشت.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران