مجمع عمومی نوبت دوم انجمن برگزار شد + تصاویر

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مددکاران اجتماعی ایران با حضور حدود ۱۰۰ نفر از اعضا برگزار گردید.

در این جلسه که با تعیین هیات رییسه رسمیت یافت، دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن گزارش عملکرد یکساله ۱۳۹۷ را ارائه داد و سرکار خانم هایده بهبودی نیز به عنوان بازرس انجمن، گزارشی از نحوه و فرایند بازرسی ارائه نمود که مورد تأیید اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت.

در انتهای مجمع نیز انتخابات بازرس با حضور چهار کاندیدا برگزار شد که در نهایت خانم هایده بهبودی برای یکسال دیگر به عنوان بازرس و خانم ماندانا جواهری به عنوان عضو بازرس علی البدل انتخاب شدند.

تصاویر:

لینک:

فراخوان دعوت به مجمع عمومی سالیانه انجمن (نوبت دوم)