محورهای کنگره

 

محورهای کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران (گذشته، حال، آینده) :

پژوهشگران و علاقمندان می توانند مقالات خود را در محورهای زیر تدوین و ارائه نمایند:

 • مددکاری اجتماعی در حوزه اعتیاد (مواد مخدر و روانگردان، اینترنت، … )
 • مددکاری اجتماعی در حوزه زنان و خانواده
 • مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان
 • مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندان
 • مددکاری اجتماعی در حوزه معلولیت و توانبخشی
 • مددکاری اجتماعی در حوزه آسیبهای اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای و اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی در حوزه های نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی
 • مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
 • مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت و روابط کار ( حمل و نقل، نفت و انرژی، بانک، خودروسازی، هوافضا، صداو سیما و … )
 • مددکاری اجتماعی و آینده گری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی، توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی
 • مددکاری اجتماعی و مدیریت شهری
 • مددکاری اجتماعی در سوانح و بلایا و تصادفات
 • مددکاری اجتماعی، توسعه محلی و محیط زیست (محلات ناکارآمد شهری، سکونتگاه های غیررسمی، جامعه شهری، جامعه روستایی، جامعه عشایری، بحرانهای زیست محیطی، مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست …. )
 • مددکاری اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و نشاط اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و پیشگیری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ( دادگستری، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و ….)
 • مددکاری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مطالبه اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی، رسانه و فضای مجازی
 • مددکاری اجتماعی در جامعه ایثارگری
 • مددکاری اجتماعی، خدمات داوطلبانه و سازمانهای غیردولتی
 • مددکاری اجتماعی در نهادهای آموزشی (مدارس عادی، استثنایی، دانشگاهها و…)