مددکاری اجتماعی به کاهش آسیبها و تلطیف جامعه کمک می کند

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه مددکاری اجتماعی بازوی دولت است، اذعان داشت: در جایی که دچار آسیب و بحران هستیم، مددکاری اجتماعی به کنترل و کاهش آسیب ها و تلطیف فضا کمک می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز،  محمد صادق کریمی کیا، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در همایش مددکاری اخلاق اجتماعی و اخلاق اجتماعی در خوزستان اظهار کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی مناطق محروم، تلاش کردیم سیاست های دولت را با نسخه بومی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه  دولت به تنهایی نمی تواند آسیب های اجتماعی را در کشور کنترل کند، افزود: در این راستا به انجمن های تخصصی مددکاری نیاز داریم تا باری را از دوش دولت بردارند.

کریمی کیا با اشاره به اهمیت فعالیت انجمن های تخصصی مددکاری اذعان داشت: در فضای کنونی کشور بیش از گذشته نیازمند مداخله اجتماعی هستیم و این نیاز به مداخله در خوزستان بیش از دیگر نقاط کشور احساس می شود.

وی با تاکید بر اینکه مددکاری اجتماعی بازوی دولت است، اذعان داشت: در جایی که دچار آسیب و بحران هستیم، مددکاری اجتماعی به کنترل و کاهش آسیب ها و تلطیف فضا کمک می کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تاکید کرد: کشور باید به سمتی برود که از تخصص مددکاران اجتماعی بهره ببرد و در همین راستا دفاتر محلی در استان خوزستان دایر شد.

وی ادامه داد: این دفاتر در اختیار برخی مددکاران اجتماعی قرار گرفت تا حوزه اجتماعی در مناطق کم برخوردار عملکرد بهتری داشته باشد و آسیب های اجتماعی نیز روند رو به کاهشی نشان دهد..

کریمی کیا تصریح کرد: با رویکرد اجتماعی می توان توانمندسازی و شکوفایی اجتماعی را در مناطق کم برخوردار و در مرحله بعد در حوزه کالبدی و عمرانی داشته باشیم.