مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور: اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست در مجلس

مهدی زهرایی
مهدی زهرایی

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: بخش هایی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست سازمان بهزیستی پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ‌اصلاح شد.

ˈمهدی زهراییˈ افزود: تا ماده ۱۰ این لایحه تاکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه البته تبصره ماده شش و نهم این لایحه با ایراداتی مواجه شد، گفت: این دو ماده مجددا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

زهرابی اضافه کرد: در حقیقت، دو ایراد این لایحه برای انجام اصلاحات به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد.

وی تاکید کرد: بررسی باقی مانده بند و ماده این لایحه همچنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان را بعد از اصلاح کمیسیون اجتماعی به تصویب رساندند.

 

تبصره ماده شش نیز که با پیشنهادات متعدد نمایندگان برای اصلاح مواجه بود به نتیجه ای نرسید و این تبصره جهت اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

تبصره ماده شش به این شرح است: در صورتی که یابنده طفل تقاضای سرپرستی طفل را کند و واجد شرایط لازم برای سرپرستی نیز باشد، مطابق مقررات این قانون سرپرستی کودکان یا نوجوان به وی واگذار خواهد شد.

همچنین نمایندگان بعد از بررسی اصلاحیه بند ۹ و ارائه پشنهادات مختلف سرانجام به نتیجه ای نرسیدند و این ماده از این لایحه نیز برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

در ماده ۹ این لایحه آمد است: همه افراد کمتر از ۱۶ سال که واجد شرایط مذکور در ماده ۸ می باشند مشمول این قانون می گردند مگر اینکه به تشخیص دادگاه بالغ و رشیده بوده و نیاز به سرپرستی نداشته باشند.

منبع: تارنمای سازمان بهزیستی کشور