مدیریت هوشمندانه در حوزه اجتماعی، نیاز کنونی ایران است

ˈسیدحسن موسوی چلکˈ روز شنبه دردیدار با عوامل اجرایی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در گناباد افزود: فردگرایی بدترین معضل اجتماعی است زیرا بی تفاوتی در مورد مسایل را در جامعه گسترش می دهد.

وی ادامه داد: مردم ما به جای حضور فعال و مشارکت پذیر در جامعه، تماشاگر و نظاره گر شده و این بی تفاوتی در روابط با همسایگان، محله و خویشاوندان خود را بیشتر بروز می دهد.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: همچنین باید مطالبه گری اجتماعی نهادینه شود که رسانه وظیفه مهمی در این خصوص دارد.81273865-5885737

وی افزود: برای بروز حساسیت و دغدغه در حوزه اجتماعی همچنین باید به برنامه ششم توسعه توجه شود.

او ادامه داد: البته دولت نیز باید پاسخگو و مشوق مطالبه گری باشد و مردم، تشکلها و رسانه ها در حوزه مطالبه گری اجتماعی مباحث خود را به صورت شفاف بیان نمایند.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: رسانه ها طلایه داران حوزه اجتماعی هستند لذا باید با رویکرد مطالبه گری تا تیر ماه سال آینده که برنامه ششم توسعه تنظیم می شود بیش از پیش باید به مسائل اجتماعی بپردازند.

موسوی چلک تاکید کرد: امروز بیش از هر چیزی مسائل اجتماعی، امنیت را مورد هدف قرار می دهد.

وی اظهارداشت: رسانه های غربی با پرداختن به شادیهای آنی و زودگذر هویت ما را هدف قرار داده اند و ما هم نتوانسته ایم ساز و کاری از جنس فرهنگی در مقابله با آنها داشته باشیم.

او گفت: امروز مسائل اجتماعی از برنامه های ما جلوتر است اما برنامه هایی کارآمد برای جلوگیری از رشد مسائل اجتماعی نداریم.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: خطوط قرمز طرح و بحث آسیبهای اجتماعی باید شکسته شود و در این راستا برگزاری همایشها، کنفرانسها و کرسیهای آزاداندیشی راه حل مناسبی است.

وی برگزاری ˈسومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعهˈ را فرصتی مناسب برای صدور احکامی دانست که سبب کنترل وضعیت اجتماعی کنونی شوند.

موسوی چلک شمار مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس را ۲۴۸ مورد ذکر و بیان کرد: ساختار مقالات کنفرانس با سایر کنفرانسهای اجتماعی ایران متفاوت است زیرا اگر قرار بود همه دانشجویان مقاله بدهند شمار مقالات به بیش از هزار مورد می رسید.

وی گفت: همچنین مشارکت ۴۰۰ نخبه علمی برای نخستین بار در تاریخ کنفرانسها می باشد که در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی محقق شده است.

ˈسومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایرانˈ روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه آتی از سوی سازمان بهزیستی، شواری اجتماعی کشور و استاندار خراسان رضوی با همکاری ۱۶ نهاد و سازمان ملی، استانی و شهرستانی در دانشگاه آزاد واحد گناباد برگزار می شود.