مدیریت پکپارچه و منسجم در ارائه خدمات به معلولان وجود ندارد

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: نبود مدیریت پکپارچه و منسجم و عدم سیاست‌گذاری‌های مناسب باعث شده خدمات به معلولان در شرایط مطلوبی قرار نگیرد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه سوم دسامبر میلادی مطابق با ۱۲ آذرماه هجری شمسی به عنوان« روز جهانی معلولین» نامگذاری شده است، اظهار داشت: در کشور ما نیز به همین مناسبت، این روز گرامی داشته می‌شود.

وی در ادامه در خصوص جایگاه این موضوع در قوانین افزود: درایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بویژه اصل ۲۹ این قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، کنوانسیون جهانی حقوق معلولین و برخی از اسناد دیگر بر توجه به حقوق معلولین و موضوع معلولیت در سطوح مختلف پیشگیری تاکید شده است.ولی باید پذیرفت که تا زمان تحقق کامل مفاد این قوانین فاصله کشور ما فرسنگ‌ها ست، اگرچه در این زمینه اقدامات مختلفی از سالیان دور تا به امروز توسط سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی کشور انجام شده است.

موسوی چلک تصریح کرد: با توجه به این که طبق آمارها جمعیت معلولین در هر کشور بطورمیانگین حدود ۱۰ درصد کل جمعیت را شامل می شود این آماردر ایران باید بیش از هفت و نیم میلیون نفر باشد که دارای انواع معلولیت هستند که رقم قابل توجهی است.

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: مردم باید فضا را برای مشارکت در عرصه‌های مختلف درجامعه فراهم کنند و صرفا به دلیل معلولیت نباید با نگاه ترحم آمیز، به آنان اعتماد نداشته باشند و توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنها را نادیده بگیرند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد:امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات زمینه و عرصه برای حضور معلولین در عرصه‌های مختلف درجامعه بیش از پیش فراهم شده است و این فرصتی است که می‌تواند مشارکت آنان را افزایش دهد.ضمن اینکه نباید فراموش کرد که مشارکت در عرصه‌ های مختلف حق معلولین است چرا که آنان نیز شهروندان جامعه محسوب می‌شوند و دسترسی برابر به فرصت‌ها را باید فراهم کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان داشت: باید زمینه حضور مسئولین سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه معلولیت را در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها، اجرا و نظارت بر فعالیت‌ها فراهم کرد و بدون مشارکت معلولین و خواسته‌های منطقی آنان برای این گروه از جامعه تصمیم گرفته نشود.

موسوی چلک افزود: انتظار می‌رود دست اندرکاران این حوزه گزارشی از وضعیت اقدامات انجام شده در ایران در حوزه معلولیت، چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط، چگونگی اجرای وظایف دستگاه‌های مختلف در ایفای وظایف قانونی خود در رابطه با موضوع معلولیت و معلولین از جمله در ارتباط با آموزش، اشتغال، مناسب سازی محیط برای حضور معلولین در اماکن عمومی ، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی و … ارائه شود.

وی اظهار داشت:شاخص های رفاه اجتماعی در جامعه معلولین در مقایسه باسایر مردم سنجیده شود تا شفاف تر بتوان در خصوص حقوق و وضعیت معلولین اظهار نظر کرد. در این صورت است که می توان با برنامه ریزی دقیق تر از قبل، موانع جلوی روی حرکت معلولین برداشته  شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد:با توجه به  تعدد دستگاه‌های مرتبط در این زمینه، اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد شاید این ضعف را بتوان به نبود مدیریت پکپارچه و منسجم و سیاست گذاری های  مناسب در کشور مرتبط دانست.گرچه با توجه به قوانین و اسناد و سابقه موضوع، بیشترین نقش مدیریتی را سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در حوزه معلولیت دارند.

موسوی چلک تاکید کرد: این تصور که مشکل معلولیت مشکل مربوط به فرد است و نه جامعه اشتباهی فاحش و دردناک  است.باید پذیرفت که معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه این افراد جامعه از حق شهروندی برخوردار باشند و جامعه بتواند با اتخاذ رویکردهای مناسب زمینه حضور و مشارکت این افراد را فراهم کند و به دلیل معلولیت از عرصه‌های اجتماعی  طرد نشوند و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و مردم در قبال این شهروندان افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری فارس