مراسم هفته مبارزه با مواد مخدر در کرمانشاه

صبح روز پنجشنبه به همت انجمن مددکاران اجتماعی شعبه استان کرمانشاه و با مشارکت فرمانداری محترم ، شهرداری منطقه ۱ ودبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان و هیئت ورزشهای همگانی و کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهرستان و هم چنین اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدربا تاکید و توجه برنقش کودکان و با مشارکت چشمگیر مهدکودک های منتخب درمحل پارک کودک برگزارگردید دراین مراسم که با مشارکت والدین و استقبال علاقه مندان همراه بود فرماندار کرمانشاه ضمن تشویق و تفقد قراردادن کودکان شرکت کننده دراین مراسم گفت خانواده ستون اصلی سلامت و محوریت تمام برنامه های پیشگیرانه است .
دراین مراسم جمعی از مددکاران اجتماعی و فرمانده هان ارشد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همچنین تربیت بدنی شهرداری کرمانشاه ، قهرمانان ونام آوران عرصه ورزش نیز حضورچشمگیری داشتند.
در این مراسم مسئول شعبه استانی مددکاران اجتماعی کرمانشاه ضمن تقدیر از حمایت و مشارکت تمامی ادارات و سازمانهای دولتی در نظر داریم زمینه توسعه فعالیتهای مددکاری اجتماعی را بیش از پیش فراهم کنیم .

photo_2016-06-24_06-11-36

photo_2016-06-24_06-11-23

photo_2016-06-24_06-11-13