مسئولین جدید دفاتر استانی انجمن در ایلام و اصفهان منصوب شدند

مسئولین جدید دفاتر استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان ایلام و اصفهان منصوب شدند.

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس انجمن، سرکار خانم حیران پورنجف به عنوان مسئول دفتر استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان ایلام و سرکار خانم مهشید اسحاقی به عنوان مسئول جدید دفتر استان اصفهان منصوب شدند.

در متن این ابلاغیه ها موارد زیر ذکر شده است:

 

 

انتظار می رود در چهارچوب مفاد اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران و قوانین ومقررات جاری کشور وتعامل سازنده با استانداری در زمینه های ذیل اقدامات لازم را به عمل آورید:

– هماهنگی کامل با دفتر مرکزی انجمن .

– تلاش برای جذب اعضاء جدید در استان در سازمان های مختلف.

– تعامل با سازمان های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی در استان.

– مشارکت علمی در همایش های استانی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی.

– برگزاری منظم جلسات انجمن در استان با حضور اعضاء .

– اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجمن در استان.

– شرکت در جلسات مرتبط در استان.

– برنامه ریزی برای آموزش و اتقاء آگاهی اعضاء و مددکاران اجتماعی سازمان های مرتبط با مددکاری اجتماعی.

– برنامه ریزی برای ثبت تجارب و آموخته های مددکاران اجتماعی.

– جلب مشارکت مالی و واریز به حساب انجمن مددکاران اجتماعی ایران.

– تهیه گزارش عملکرد انجمن هر سه ماه یکبار و اسال به دفتر مرکزی انجمن.

– تهیه گزارش عملکرد سالیانه انجمن و ارسال به استانداری و فرمانداری شهرستان و دفتر مرکزی انجمن.

– انجام سایر امور محوله.

 

                  

متن ابلاغیه را می توانید در زیر ملاحظه کنید:

 

najaf

 

 

eshaghi