مسئول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

وظایف مسول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح ذیل می باشد:
 انتخاب دو نفر کارشناس.
 اطلاع رسانی مستمر از برنامه ها و فعالیت ها به مراجع مرتبط.
 ارتباط مستمر با اصحاب رسانه(صدا و سیما،مطبوعات و خبرگزاری ها و …).
 تهیه خبرنامه(بولتن خبری) انجمن.
 برنامه ریزی برای اطلاع رسانی فراگیر برای همایش روز مددکار اجتماعی.
 استخراج مناسبت های داخلی  و جهانی در ارتباط با موضوعات و گروه های هدف مرتبط با مددکاری اجتماعی و برنامه ریزی برای اطلاع رسانی بموقع در این مناسبت ها در افکار عمومی و مجامع و مراجع مرتبط.
 هماهنگی با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعیین روز مددکار اجتماعی در تقویم مناسبت های کشور.
 همکاری در مستند سازی اقدامات انجام شده در انجمن.
 برگزاری نشست های خبری و تحلیلی با اصحاب رسانه.
 تعامل با انجمن ها،تشکل ها و کانون های هنری از جمله انجمن فیلمنامه نویسان و … به منظور مشارکت علمی انجمن در نوشتن فیلمنامه ها و برنامه های مرتبط با مددکاری اجتماعی.

مسئول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران  خانم نسرین کاوه